EuroMillions

EuroMillions to loteria, w któr? gra si? w dziewi?ciu krajach europejskich. Losowania odbywaj? si? we wtorki i pi?tki wieczorem, a minimalna gwarantowana nagroda g?ówna wynosi 17 milionów euro, przy czym mo?e ona jeszcze wzrosn?? w wyniku kumulacji do imponuj?cej kwoty 210 milionów euro.

Wyniki z wtorku
2 lutego 2021
 • 18
 • 20
 • 35
 • 38
 • 48
 • 9
 • 12
Loterii Milionerów: TTJC 57862
Zobacz szczegó?owe
Wyniki z pi?tku
29 stycznia 2021
 • 1
 • 5
 • 27
 • 36
 • 42
 • 1
 • 6
Loterii Milionerów: VSHS 38986
Zobacz szczegó?owe

Wyniki loterii EuroMillions

We wtorkowym losowaniu by?o ponad 1,35 milionów zwyci?zców , i sprzedano 20 072 693 kuponów.

Wyniki EuroMillions
Kolejna przewidywana g?ówna wygrana na dzień pi?tek to:
130
miliony €
Pozosta?e Czas:

Sprawd? kupony EuroMillions

Je?eli masz wiele blankietów do sprawdzenia, skorzystaj z narz?dzia do automatycznego sprawdzania zak?adów EuroMillions, by dowiedzie? si? od razu, czy uda?o Ci si? zdoby? wygran?.

Sprawd? moje kupony

Nagrody w EuroMillions

W ka?dym losowaniu EuroMillions do zdobycia jest 13 nagród, od dwuliczbowych po g?ówn?, wielomilionow? wygran? w euro.

Wszystkie nagrody

Dodatkowe losowania

Ka?dy kraj uczestnicz?cy w EuroMillions oferuje darmowy udzia? w dodatkowym losowaniu, zawarty w cenie ka?dego sprzedanego kuponu. Do zdobycia s? ró?ne nagrody, od losowań drugiej szansy po wygrane w wys. miliona euro.

Losowania specjalne

Jak gra? w EuroMillions

 1. Wybierz pi?? liczb (1-50) i dwie liczby Star (1-12)
 2. Zdecyduj, czy chcesz wzi?? udzia? w losowaniu odbywaj?cym si? we wtorek, w pi?tek, czy w obu losowaniach.
 3. Z góry okre?l, w ilu losowaniach chcesz wzi?? udzia? lub ustaw subskrypcj?.

Jak odebra? nagrod?

Je?li grasz w EuroMillions online, zostaniesz automatycznie powiadomiony o wygranej. Mniejsze nagrody s? wyp?acane na konto, a w przypadku du?ej wygranej skontaktujemy si? z Tob?, by ustali? szczegó?y jej przekazania. Dowiedz si? wi?cej na temat tego, jak odebra? wygran? w EuroMillions.

唐人街探案3免费国语高清,唐人街探案3在线观看免费完整版,唐人街探案3在线播放完整版